EN SK

Important dates

Conference - registration for active participation:   until 20.08.2023
Conference - post submit:   until 01.09.2023
Contest  - SVK citizen:   until 01.09.2023
Contest  - abroad:   until 22.08.2023

About us [SK]

Občianske združenie Salus Vitalis združuje skúsených záchranárov za účelom poskytovania prvej pomoci, a to najmä prostredníctvom poskytovania život zachraňujúcich úkonov. Medzi ďalšie činnosti OZ Salus Vitalis patrí aj pomoc pri likvidácií následkov mimoriadnych udalostí a živelných pohrôm. 


Our team

Pri naplňovaní cieľa a účelu OZ Salus Vitalis uskutočňuje najmä tieto činnosti: 

  • Zabezpečovanie bezpečného priebehu športových a kultúrnych podujatí.
  • Organizovanie sústavného vzdelávania mládeže s rôznym stupňom vzdelania a príprava poskytovania prvej pomoci v rámci materských, základných a stredných škôl.
  • Pomoc pri likvidácií mimoriadnych udalostí, živelných pohrôm, najmä prostredníctvom záchranárskych prácach.
  • Organizovanie stretnutí, seminárov, konferencií a programov. Realizáciu projektov súvisiacich so zameraním a cieľmi združenia prispievajúcich k prezentovaniu, publikovaniu a propagácii jeho činnosti.
  • Realizácia medzinárodných projektov v rámci humanitárnej pomoci.
  • Vnútroštátny i medzinárodný transport postihnutých osôb.