EN SK

Dôležité termíny

Konferencia - prihláška na aktívnu účasť:   do 20.08.2023
Konferencia - odovzdanie príspevku:   do 01.09.2023
Súťaž - občan SR:   do 01.09.2023
Súťaž - zahr. občan:   do 22.08.2023

Lešť 2013 - Odborná konferencia a súťaž záchranárskych posádok

Konferencia a súťaž Lešť 2013

Občianske združenie Salus Vitalis v spolupráci s ÚŠZV MO SR Lešť a SZU v Bratislave zoorganizovalo III. ročník medzinárodnej odbornej konferencie a súťaž záchranárskych posádok Lešť 2013 pod názvom : Nemocnica a pacient – súčasť zdravotníckeho zásahu pri nehodách s hromadným postihnutím osôb.Odborné podujatie sa konala pod záštitou ministra vnútra SR JUDr. Roberta Kaliňáka a ministra obrany SR Judr. Martina Glvača. Odborným garantom podujtia bola rektorka SZU Bratislava Dr.h.c. prof. PhDr. Dana Frakašová, CSc. a hlavný odborník MZ SR pre Urgentnú medicínu - MUDr. Ingrid Takáčová, PhD., MPH. Podujatie sa konalo v termíne 25.-27. apríla 2013 v priestoroch KD Dobrá Niva a ÚŠZV MO SR Lešť.

Obe na seba nadväzujúce odborné podujatia boli zamerané na organizáciu , nácvik, spoluprácu a komunikáciu zdravotníckych posádok so zložkami HaZZ a príslušníkov OS SR na mieste zásahu pri NHPO. Témou podujatia bolo zapojiť do procesu edukácie urgentné a centrálne príjmy nemocničných zariadení ich pripravenosť na hromadný príjem postihnutých po NHPO.

Medzinárodná súťaž záchranárskych posádok prebiehala v priestoroch ÚŠZV MO SR Lešť, kde 29 súťažných posádok zo Slovenska a Čiech plnilo 10 súťažných úloch, ktoré preverili ich odborné vedomosti a zručnosti pri organizovaní zásahu na mieste NHPO , 2 súťažné úlohy boli zamerané na preverenie fyzickej zdatnosti súťažiacich. Na súťaži sa zúčastnila aj MUDr.Táňa Bulíková, PhD., ako odborný pozorovateľ ,vypracované referencie prikladáme.

Fotografie z podujatia

Fotografia 1Fotografia 2Fotografia 3Fotografia 4Fotografia 5Fotografia 6

Video z podujatia

Na stiahnutie

Poďakovanie

III. ročník medzinárodnej odbornej konferencie a súťaž záchranárskych posádok Lešť 2013 by sa nám nepodarilo zoorganizovať bez pomoci partnerov podujatia:

 • Ministerstva vnútra SR
 • Ministerstva obrany SR
 • SZU Bratislava
 • ÚŠZV MO SR Lešť
 • figurantov - študentov v odbore urgentná zdravotná starostlivosť – zo SZU v Bratislave, z UKF Nitra, z Prešovskej univerzity a Katolickej univerzity v Ružomberku
 • Študentom SZŠ v Banskej Bystrici
 • HaZZ v Pliešovciach
 • HaZZ – Vzdušné sily Sliač
 • príslušníkom OS MO SR
 • Úradu hlavného lekára OS MO SR
 • rozhodcom.

Ďakujem organizačnému tímu OZ Salus Vitalis:

Bc. Jozef Malatinec, Bc. Jaroslav Furik, Bc. Zuzana Bulková, Bc. Nadežda Magulová, Bc. Gabriela Klinovská , Iveta Šurianska, Vladislav Wágner, Rastislav Magula, Peter Tomčani

Ďakujeme sponzorom a mediálnym partnerom podujatia:

 • Zdena Sport – Žilina
 • Termostav – Mráz – Košice
 • Škoda JS – Mochovce
 • Lukromtel – Kremnica
 • Jednota – Žarnovica
 • Zlatá Studňa
 • Salamander – Hodruša Hámre
 • Tesco – Žiar nad Hronom
 • Lidl – Nová Baňa