EN SK

Dôležité termíny

Konferencia - prihláška na aktívnu účasť:   do 20.08.2023
Konferencia - odovzdanie príspevku:   do 01.09.2023
Súťaž - občan SR:   do 01.09.2023
Súťaž - zahr. občan:   do 22.08.2023

Lešť 2012

Poďakovanie

Dovoľte, aby som Vám touto cestou vyjadrila poďakovanie za pomoc pri organizovaní medzinárodnej odbornej konferencie a súťaže záchranárskych posádok na tému:

Organizácia zdravotníckeho zásahu pri nešťastiach s hromadným postihnutím osôb,
chemický a biologický terorizmus

konanej v dňoch 29. – 31. marca 2012 v priestore obce Dobrá Niva a ÚŠZV MO SR Lešť.

Vaša pomoc, ústretovosť a ochota nemalou mierou prispela k možnosti zoorganizovať toto odborné podujatie pre záchranárov, študentov a ostatné zložky Integrovaného záchranného systému.

Poďakovanie patrí celému organizačnému tímu:

Bc. Jaroslav Furik, Bc. Jozef Malatinec, Bc. Nadežda Magulová, Rastislav Magula, Bc. Zuzana Bulková, Bc. Gabriela Klinovská, Vladislav Wágner, Iveta Šurianská , Peter Tomčáni, Bc. Pavol Škoda a Dušan Minár.

Ďakujeme našim spolu organizátorom:

 • Ústavu špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť,
 • kolektívu pracovníkov pod vedením kpt. MUDr. Petra Kysela,
 • zložkám Ozbrojených síl MO SR,
 • Slovenskej zdravovotníckej univerzite v Bratislave,
 • Figurantom – študentom bakalárskeho štúdia v odbore urgentná zdravotná starostlivosť zo SZU v Bratislave, SZU fakulta Banská Bystrica, Prešovská univerzita, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a Slovenská technická univerzita vo Zvolene.

Odborné podujatie sa nám podarilo zorganizovať len vďaka finančnej podpore sponzorov.

Ďakujeme za podporu generálnemu sponzorovi podujatia, spoločnosti:

BUSINESS COMMERCIAL FINANCE - dodávka zemného plynu a elektriny

Ďakujeme sponzorom:

 • TERMOSTAV MRÁZ,
 • SIEMENS,
 • BILLA,
 • EUCOS SK,
 • KNAUF INSULATION,
 • SLOVALCO,
 • ZDENA SPORT,
 • NORDBLANC Žiar nad Hronom,
 • GENERAL TRUCKING a.s.,
 • COOP JEDNOTA Žarnovica,
 • ADMI SPORT Žiar nad Hronom,
 • STABIL s.r.o.,
 • VION a.s. Zlaté Moravce,
 • JAPEKS,
 • COMBIN s.r.o. Banská Štiavnica,
 • DAG. VI. s.r.o.,
 • ENEMONA a.s.- o.z. Slovakia,
 • Zamestnanci Slovenské elektrárne a.s., Mochovce,
 • CASTIM,
 • FUTURO LIGHTING

Ďakujeme mediálnym partnerom:

 • RESCUEONLINE.sk – redaktorke Mgr. Elene Zadjorovej
 • Televízia Markíza – redaktorke Mgr. Zuzane Ondruškovej a kameramanovi Lukášovi Uhrínovi

Na stiahnutie

Napísali o podujatí: