EN SK

Dôležité termíny

Konferencia - prihláška na aktívnu účasť:   do 20.08.2023
Konferencia - odovzdanie príspevku:   do 01.09.2023
Súťaž - občan SR:   do 01.09.2023
Súťaž - zahr. občan:   do 22.08.2023

Lešť 2011

Konferencia a súťaž Lešť 2011

Skrátený názov pre Medzinárodnú odbornú konferenciu a odbornú súťaž posádok záchrannej zdravotnej služby na tému: Organizácia zdravotníckeho zásahu pri nešťastiach s hromadným postihnutím osôb, ktoré boli organizované OZ Salus Vitalis, v spolupráci s ostatnými spoluorganizátormi a to najmä:

Slovenská zdravotnícka Univerzita
Ústav vojenského zdravotníctva SZU
Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR

Zámerom oboch na seba nadväzujúcich podujatí bolo priniesť ucelený pohľad na úlohy, ktoré sú kladené na pracovníkov pracujúcich v záchrannej službe pri menežmente riešenia nešťastia s hromadným postihnutím osôb. V konferenčnej časti boli prednášané príspevky korešpondujúce s témou konferencie. Hlavným mottom súťaže bolo: hrať a učiť sa, s dôrazom na vlastnú edukáciu posádok po ukončení jednotlivých súťažných úloh, s poukázaním na nedostatky ktorých sa dopustili pri riešení zadaných súťažných úloh.

Názov „Lešť“ priamo odkazuje na miesto konania samotnej súťaže posádok – prebiehala v priestoroch Ústavu špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť, konkrétne v špecializovanom výcvikovom priestore Jakub Village (http://www.uszv.mil.sk/1404/vycvikovy-komplex-strelecko-taktickych-trenazerov-a-poziarno-zachranarskych-trenazerov-jakub-village.php ), ktorý je vybudovaný na riešenie obdobných situácií. Súťažné posádky si v modelových situáciách prakticky vyskúšali prácu pod stresom, odskúšali si svoju pripravenosť zastávať každú z pozícií, s ktorou sa môžu stretnúť pri reálnom zásahu pri riešení NHPO (http://www.rescueonline.sk/clanky/konferencia-v-dobrej-nive-bola-zakoncena-odbornou-sutazou-posadok-zzs/).

Súťaž bola s kapacitných možností obmedzená na 35 posádok, ktoré pre riešenie okrem oblečenia, obutia a základného bezpečnostného vybavenia nemali potrebu mať ďalšie špeciálne vybavenie potrebné pre vykonanie zásahu. Potrebné pomôcky boli poskytnuté pred samotnou úlohou.

Toto výnimočné podujatie sa mohlo uskutočniť vďaka dobrovoľnej pomoci organizačného štábu OZ Salus Vitalis v zložení doc. MUDr. Branislav Delej, PhD,MPH, Bc. Jaroslav Fúrik, Bc. Jozef Malatinec, Bc. Nadežda Magulova, Bc. Zuzana Bulková, Bc. Gabriela Klinovska, Bc. Pavel Škoda, Peter Tomčáni, Iveta Šurianska, Vladislav Wágner, Milan Šťastný, za čo im týmto spôsobom ďakujeme.

Naše poďakovanie patri taktiež pracovníkom UŠZV-MO SR, pracovníkom OS ZZS SR a SČK, rozhodcom, figurantom a všetkým účastníkom súťaže. Za prebratie záštity vďačíme MO SR, MZ SR, Rektorke SZU.

Srdečne ďakujeme spoločnosti NEMAK SLOVAKIA s.r.o. - generálnemu sponzorovi podujatia Lešť 2011.

Ďalší sponzori:

 • Coop Jednota Žarnovica
 • Tristone Slovakia s.r.o. 
 • Barimex s.r.o. 
 • Elmont s.r.o. 
 • Lekaren Medea s.r.o. 
 • Zlata studna s.r.o. 
 • DRY a.s. 
 • Agro Tami a.s. 
 • DUMAS-PLUS s.r.o. 
 • Presso market s.r.o. 
 • SPEEDWAY CLUB Žarnovica 
 • Lekáreň NUCLEUS, Žiar nad Hronom 
 • Kniha pre teba - Kníhkupectvo Žiar nad Hronom 
 • Rekostav s.r.o. Žarnovica 
 • Technické služby - Ing Rozemberg Žiar nad Hronom 
 • Ing.Kmeť Július, Hliník nad Hronom 
 • Karol Roganský, Krupina 
 • ARGO - Farby - Laky - Drogeria, Krupina 
 • Dendiš Jozef, Krupina 
 • COMPUTER - PAPIERNIC, Krupina 
 • Autodiely CARMAT, Krupina 
 • Autoservis-Pneuservis - Šemoda Ľuboš, Krupina 
 • Zlatníctvo ADRIAN, Žiar nad Hronom 
 • Prezam s.r.o., Žiar nad Hronom 
 • Galanteria BARBORKA, Žiar nad Hronom 
 • Drogeria OLZU, Žiar nad Hronom 
 • AZET - Zuzana Nagyová, Žiar nad Hronom 
 • Kollárová Anna Ing. - kvetinárstvo Žiar nad Hronom 
 • Kvety - Erika Drgoňová, Nová Baňa 
 • Mgr. Slašťanová Renáta - finančný maklér OVB 
 • LUKROMTEL s.r.o., Kremnica

Mediálni partneri:

 • TV Markíza
 • RescueOnline.sk