EN SK

Dôležité termíny

Konferencia - prihláška na aktívnu účasť:   do 20.08.2023
Konferencia - odovzdanie príspevku:   do 01.09.2023
Súťaž - občan SR:   do 01.09.2023
Súťaž - zahr. občan:   do 22.08.2023

Krst knihy
"Zdravotná starostlivosť o raneného pri mimoriadnych udalostiach"


Výborná knižka autorov Branislav HRNČIAR, Dagmar TOMČANYOVÁ, Vladimír BLAHUTA s názvom ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ O RANENÉHO PRI MIMORIADNYCH UDALOSTIACH. Knižka je plnofarebná, má 201 strán, viac ako 120 fotografií, grafov a prehľadných tabuliek, 200 použitých literárnych zdrojov. 13 kapitol: 

 1. Vývoj vojenskej medicíny od napoleonských čias. 
 2. Vojenská taktická medicína. 
 3. Zdravotná starostlivosť o raneného pri mimoriadnych udalostiach. 
 4. Starostlivosť o raneného pod priamou hrozbou.
 5. Starostlivosť o raneného pod nepriamou hrozbou. 
 6. Evakuácia raneného z miesta mimoriadnej udalosti. 
 7. Triedenie ranených. 
 8. Vyšetrenie raneného pri mimoriadnej udalosti. 
 9. Zastavenie krvácania pomocou škrtidla. 
 10. Zastavenie krvácania pomocou hemostatických látok. 
 11. Manažment spriechodnenia a zabezpečenia dýchacích ciest. 
 12. Vyslobodenie a odsun ranených z miesta incidentu. 
 13. Zosúladenie zasahujúcich zložiek IZS pri mimoriadnej udalosti.

Video z krstu knihy


Fotogaléria

Fotografia 1Fotografia 2Fotografia 3Fotografia 4Fotografia 5Fotografia 6Fotografia 7Fotografia 8Fotografia 9Fotografia 10Fotografia 11Fotografia 12Fotografia 13Fotografia 14Fotografia 15Fotografia 16Fotografia 17Fotografia 18Fotografia 19Fotografia 20Fotografia 21Fotografia 22Fotografia 23Fotografia 24Fotografia 25Fotografia 26Fotografia 27Fotografia 28Fotografia 29Fotografia 30Fotografia 31Fotografia 32Fotografia 33Fotografia 34Fotografia 35Fotografia 36Fotografia 37Fotografia 38Fotografia 39Fotografia 40Fotografia 41Fotografia 42Fotografia 43Fotografia 44Fotografia 45Fotografia 46Fotografia 47Fotografia 48Fotografia 49Fotografia 50Fotografia 51Fotografia 52Fotografia 53Fotografia 54Fotografia 55