EN SK

Dôležité termíny

Konferencia - prihláška na aktívnu účasť:   do 20.08.2023
Konferencia - odovzdanie príspevku:   do 01.09.2023
Súťaž - občan SR:   do 01.09.2023
Súťaž - zahr. občan:   do 22.08.2023

Konferencia a súťaž Lešť 2023

Informácie

X. ročník medzinárodnej odbornej konferencie a súťaže záchranárskych posádok LEŠŤ 2023 a Medzinárodnej súťaže v triedení systémom S.T.A.R.T. a JUMP S.T.A.R.T

zameraný na:
Organizáciu zásahu pri nehodách s hromadným postihnutím osôb

pod názvom:

„POUČME  SA Z MINULOSTI  - LEŠŤ 2023“


Fotoreport

Fotografia 1Fotografia 2Fotografia 3Fotografia 4Fotografia 5Fotografia 6Fotografia 7Fotografia 8Fotografia 9Fotografia 10Fotografia 11Fotografia 12Fotografia 13Fotografia 14Fotografia 15Fotografia 16Fotografia 17Fotografia 18Fotografia 19Fotografia 20Fotografia 21Fotografia 22Fotografia 23Fotografia 24Fotografia 25Fotografia 26Fotografia 27Fotografia 28Fotografia 29Fotografia 30Fotografia 31Fotografia 32Fotografia 33Fotografia 34Fotografia 35Fotografia 36Fotografia 37Fotografia 38Fotografia 39Fotografia 40Fotografia 41Fotografia 42Fotografia 43Fotografia 44Fotografia 45Fotografia 46Fotografia 47Fotografia 48Fotografia 49Fotografia 50Fotografia 51Fotografia 52Fotografia 53Fotografia 54Fotografia 55Fotografia 56Fotografia 57Fotografia 58Fotografia 59Fotografia 60Fotografia 61Fotografia 62Fotografia 63Fotografia 64Fotografia 65Fotografia 66Fotografia 67Fotografia 68Fotografia 69Fotografia 70Fotografia 71Fotografia 72Fotografia 73Fotografia 74Fotografia 75Fotografia 76Fotografia 77Fotografia 78Fotografia 79Fotografia 80Fotografia 81Fotografia 82Fotografia 83Fotografia 84Fotografia 85Fotografia 86Fotografia 87Fotografia 88Fotografia 89Fotografia 90Fotografia 91Fotografia 92Fotografia 93Fotografia 94Fotografia 95Fotografia 96Fotografia 97Fotografia 98Fotografia 99Fotografia 100Fotografia 101Fotografia 102Fotografia 103Fotografia 104Fotografia 105Fotografia 106Fotografia 107Fotografia 108Fotografia 109Fotografia 110Fotografia 111Fotografia 112Fotografia 113Fotografia 114Fotografia 115Fotografia 116Fotografia 117Fotografia 118Fotografia 119Fotografia 120Fotografia 121Fotografia 122Fotografia 123Fotografia 124Fotografia 125Fotografia 126Fotografia 127Fotografia 128Fotografia 129Fotografia 130Fotografia 131Fotografia 132Fotografia 133Fotografia 134Fotografia 135Fotografia 136Fotografia 137Fotografia 138Fotografia 139Fotografia 140Fotografia 141Fotografia 142Fotografia 143Fotografia 144Fotografia 145Fotografia 146Fotografia 147Fotografia 148Fotografia 149Fotografia 150Fotografia 151Fotografia 152Fotografia 153Fotografia 154Fotografia 155Fotografia 156Fotografia 157Fotografia 158Fotografia 159Fotografia 160Fotografia 161Fotografia 162Fotografia 163Fotografia 164Fotografia 165Fotografia 166Fotografia 167Fotografia 168Fotografia 169Fotografia 170Fotografia 171Fotografia 172Fotografia 173Fotografia 174Fotografia 175Fotografia 176Fotografia 177Fotografia 178Fotografia 179Fotografia 180Fotografia 181Fotografia 182Fotografia 183Fotografia 184Fotografia 185Fotografia 186Fotografia 187Fotografia 188Fotografia 189Fotografia 190Fotografia 191Fotografia 192Fotografia 193Fotografia 194Fotografia 195Fotografia 196Fotografia 197Fotografia 198Fotografia 199Fotografia 200Fotografia 201Fotografia 202Fotografia 203Fotografia 204Fotografia 205Fotografia 206Fotografia 207Fotografia 208Fotografia 209Fotografia 210Fotografia 211Fotografia 212Fotografia 213Fotografia 214Fotografia 215Fotografia 216Fotografia 217Fotografia 218Fotografia 219Fotografia 220Fotografia 221Fotografia 222Fotografia 223Fotografia 224Fotografia 225Fotografia 226Fotografia 227Fotografia 228Fotografia 229Fotografia 230Fotografia 231Fotografia 232Fotografia 233Fotografia 234Fotografia 235Fotografia 236Fotografia 237Fotografia 238Fotografia 239Fotografia 240Fotografia 241Fotografia 242Fotografia 243Fotografia 244Fotografia 245Fotografia 246Fotografia 247Fotografia 248Fotografia 249Fotografia 250Fotografia 251Fotografia 252Fotografia 253Fotografia 254Fotografia 255Fotografia 256Fotografia 257Fotografia 258Fotografia 259Fotografia 260Fotografia 261Fotografia 262Fotografia 263Fotografia 264Fotografia 265Fotografia 266Fotografia 267Fotografia 268Fotografia 269Fotografia 270Fotografia 271Fotografia 272Fotografia 273Fotografia 274Fotografia 275Fotografia 276Fotografia 277Fotografia 278Fotografia 279Fotografia 280Fotografia 281Fotografia 282Fotografia 283Fotografia 284Fotografia 285Fotografia 286Fotografia 287Fotografia 288Fotografia 289Fotografia 290Fotografia 291Fotografia 292Fotografia 293Fotografia 294Fotografia 295Fotografia 296Fotografia 297Fotografia 298Fotografia 299Fotografia 300Fotografia 301Fotografia 302Fotografia 303Fotografia 304Fotografia 305Fotografia 306Fotografia 307Fotografia 308Fotografia 309Fotografia 310Fotografia 311Fotografia 312Fotografia 313Fotografia 314Fotografia 315Fotografia 316Fotografia 317Fotografia 318Fotografia 319Fotografia 320Fotografia 321Fotografia 322Fotografia 323Fotografia 324Fotografia 325Fotografia 326Fotografia 327Fotografia 328Fotografia 329Fotografia 330Fotografia 331Fotografia 332Fotografia 333Fotografia 334Fotografia 335Fotografia 336Fotografia 337Fotografia 338Fotografia 339Fotografia 340Fotografia 341Fotografia 342Fotografia 343Fotografia 344Fotografia 345Fotografia 346Fotografia 347Fotografia 348Fotografia 349Fotografia 350Fotografia 351Fotografia 352Fotografia 353Fotografia 354Fotografia 355Fotografia 356Fotografia 357Fotografia 358Fotografia 359Fotografia 360Fotografia 361Fotografia 362Fotografia 363Fotografia 364Fotografia 365Fotografia 366Fotografia 367Fotografia 368Fotografia 369Fotografia 370Fotografia 371Fotografia 372Fotografia 373Fotografia 374Fotografia 375Fotografia 376Fotografia 377Fotografia 378Fotografia 379Fotografia 380Fotografia 381Fotografia 382Fotografia 383Fotografia 384Fotografia 385Fotografia 386Fotografia 387Fotografia 388Fotografia 389Fotografia 390Fotografia 391Fotografia 392Fotografia 393Fotografia 394Fotografia 395Fotografia 396Fotografia 397Fotografia 398Fotografia 399Fotografia 400Fotografia 401Fotografia 402Fotografia 403Fotografia 404Fotografia 405Fotografia 406Fotografia 407Fotografia 408Fotografia 409Fotografia 410Fotografia 411Fotografia 412Fotografia 413Fotografia 414Fotografia 415Fotografia 416Fotografia 417Fotografia 418Fotografia 419Fotografia 420Fotografia 421Fotografia 422Fotografia 423Fotografia 424Fotografia 425Fotografia 426Fotografia 427Fotografia 428Fotografia 429Fotografia 430Fotografia 431Fotografia 432Fotografia 433Fotografia 434Fotografia 435Fotografia 436Fotografia 437Fotografia 438Fotografia 439Fotografia 440Fotografia 441Fotografia 442Fotografia 443Fotografia 444Fotografia 445Fotografia 446Fotografia 447Fotografia 448Fotografia 449Fotografia 450Fotografia 451Fotografia 452Fotografia 453Fotografia 454Fotografia 455Fotografia 456Fotografia 457Fotografia 458Fotografia 459Fotografia 460Fotografia 461Fotografia 462Fotografia 463Fotografia 464Fotografia 465Fotografia 466Fotografia 467Fotografia 468Fotografia 469Fotografia 470Fotografia 471Fotografia 472Fotografia 473Fotografia 474Fotografia 475Fotografia 476Fotografia 477Fotografia 478Fotografia 479Fotografia 480Fotografia 481Fotografia 482Fotografia 483Fotografia 484Fotografia 485Fotografia 486Fotografia 487Fotografia 488Fotografia 489Fotografia 490Fotografia 491Fotografia 492Fotografia 493Fotografia 494Fotografia 495Fotografia 496Fotografia 497Fotografia 498Fotografia 499Fotografia 500Fotografia 501Fotografia 502Fotografia 503Fotografia 504Fotografia 505Fotografia 506Fotografia 507Fotografia 508Fotografia 509Fotografia 510Fotografia 511Fotografia 512Fotografia 513Fotografia 514Fotografia 515Fotografia 516Fotografia 517Fotografia 518Fotografia 519Fotografia 520Fotografia 521Fotografia 522Fotografia 523Fotografia 524Fotografia 525Fotografia 526Fotografia 527Fotografia 528Fotografia 529Fotografia 530Fotografia 531Fotografia 532Fotografia 533Fotografia 534Fotografia 535Fotografia 536Fotografia 537Fotografia 538Fotografia 539Fotografia 540Fotografia 541Fotografia 542Fotografia 543Fotografia 544Fotografia 545Fotografia 546Fotografia 547Fotografia 548Fotografia 549Fotografia 550Fotografia 551Fotografia 552Fotografia 553Fotografia 554Fotografia 555Fotografia 556Fotografia 557Fotografia 558Fotografia 559Fotografia 560Fotografia 561Fotografia 562Fotografia 563Fotografia 564Fotografia 565Fotografia 566Fotografia 567Fotografia 568Fotografia 569Fotografia 570Fotografia 571Fotografia 572Fotografia 573Fotografia 574Fotografia 575Fotografia 576