EN SK

Dôležité termíny

Konferencia - prihláška na aktívnu účasť:   do 15.08.2022
Konferencia - odovzdanie príspevku:   do 01.09.2022
Súťaž - občan SR:   do 01.09.2022
Súťaž - zahr. občan:   do 22.08.2022

Súťaž - Lešť 2022

28. - 30. september 2022 Centrum výcviku Lešť QR  Facebook

Informácie

X. ročník medzinárodnej odbornej konferencie a súťaže záchranárskych posádok LEŠŤ 2022 a  Medzinárodnej súťaže v triedení systémom S.T.A.R.T. a JUMP S.T.A.R.T

zameraný na:
Organizáciu zásahu pri nehodách s hromadným postihnutím osôb

pod názvom:

„POUČME  SA Z MINULOSTI  - LEŠŤ 2022“

Zameranie  súťaže

Súťaž je zameraná na organizáciu zásahu v  mieste mimoriadnej udalosti, hlavne  precvičenie veliteľských pozícií, súčinnosť, spoluprácu a komunikáciu zložiek IZS. Na vyhľadávanie a záchranu postihnutých osôb v kontaminovanom priestore a dekontamináciu postihnutých osôb. Záchranárske činnosti v špeciálnych podmienkach a prostredí.

 • Veliteľ zdravotníckeho zásahu
 • Triedič
 • Veliteľ hniezda zranených
 • Veliteľ odsunu 

Pre koho je súťaž určená ?

 • pracovníkov záchrannej zdravotnej služby 
 • príslušníkov zložiek Integrovaného záchranného systému
 • študentov v odbore Urgentná zdravotná starostlivosť
 • študentov lekárskych fakúlt
 • členov Červeného kríža
 • príslušníkov Ozbrojených síl
 • dobrovoľných príslušníkov HaZZ
 • samaritánov
 • krízové riadenie
 • príslušníkov Civilnej ochrany 
 • nemocnice - urgentné a centrálne príjmy, chirurgické a traumatologické ambulancie. 

Ako súťaž prebieha?  

Zloženie posádky :   3-členné posádky typu RZP
                                    3-členné posádky typu RLP (posádka s lekárom)
                                    3-členné posádky - dobrovoľníci, samaritáni, členovia ČK

Súťaž prebieha v nočnej a dennej etape. Súťažné posádky sa pohybujú po priestore Centra výcviku Lešť pešo (nie je potrebné sanitné vozidlo). Inštrukcie na pohyb vo vojenskom priestore Lešť a pokyny k plneniu súťažných úloh dostane po registrácii a uhradení štartovného poplatku súťažná posádka mailom.

Registrácia

Vyplniť prihlášku

Na stiahnutie


Miesto konania

Centrum výcviku Lešť – MO SR Lešť

www.mil.sk/548/vojensky-vycvikovy-priestor-...

Strava a ubytovanie v cene štartovného poplatku.


Cenník

Súťažiaci135 €
Sprevádzajúce osoby (/1 os.)
90 €

V cene je zahrnuté:

Súťažiaci:  

 • Konferencia - kredity, občerstvenie, obed, reklamné predmety
 • Súťaž – ubytovanie (nutný spací vak),
 • Strava:
  28.04. - obed,  večera, kapustnica
  29.04. - raňajky, obed, večera,
 • Spoločenský večer,
 • Certifikát za aktívnu účasť.

Sprievod:

 • Konferencia
 • Ubytovanie (nutný spací vak)
 • Strava:
  28.04. - obed, večera, kapustnica
  29.04. - raňajky, obed,  večera
 • Spoločenský večer,
 • Kredity za pasívnu účasť. 

Organizačné informácie

Všetky typy posádok sú trojčlenné.

Záväzná registrácia na medzinárodnú súťaž záchranárskych posádok Lešť prebehne, až úhradou štartovného poplatku na účet organizátora.

Maximálny počet posádok je:  10x RZP , 10x RLP , 10x ČK , 10x posádky IZS , 10x študenti.

Termíny registrácie

Občania SRdo 1. 9. 2022
Zahraniční účastnícido 22. 8. 2022