Občianske združenie Salus Vitalis

Občianske združenie Salus Vitalis združuje skúsených záchranárov za účelom poskytovania prvej pomoci. Medzi ďalšie činnosti OZ Salus Vitalis patrí aj pomoc pri likvidácií následkov mimoriadnych udalostí a živelných pohrôm...

viac o nás

 

Zabezpečovanie bezpečného priebehu športových a kultúrnych podujatí.

 

Pomoc pri likvidácii mimoriadnych udalostí a živelných pohrôm.

 

Realizácia medzinárodných projektov v rámci humanitárnej pomoci.

 

Organizácia vzdelávania mládeže s rôznym stupňom vzdelania.

 

Organizácia stretnutí, seminárov a konferencií.

 

Vnútroštátna a medzinárodná preprava pacientov.

Pozrite si viac ako 10 rokov našej práce

Zobraziť fotogalériu

Najbližšie podujatia

Aktuálne nie je zverejnená žiadna budúca udalosť.