EN SK

Dôležité termíny

Konferencia - prihláška na aktívnu účasť:   do 15.02.2018
Konferencia - odovzdanie príspevku:   do 25.02.2018
Súťaž - občan SR:   do 28.02.2018
Súťaž - cudzinec:   do 01.02.2018

Občianske združenie Salus Vitalis

Občianske združenie Salus Vitalis združuje skúsených záchranárov za účelom poskytovania prvej pomoci. Medzi ďalšie činnosti OZ Salus Vitalis patrí aj pomoc pri likvidácií následkov mimoriadnych udalostí a živelných pohrôm...


viac o nás
  Zabezpečovanie bezpečného priebehu športových a kultúrnych podujatí.
  Pomoc pri likvidácii mimoriadnych udalostí a živelných pohrôm.
  Realizácia medzinárodných projektov v rámci humanitárnej pomoci.
  Organizácia vzdelávania mládeže s rôznym stupňom vzdelania.
  Organizácia stretnutí, seminárov a konferencií.
  Vnútroštátna a medzinárodná preprava pacientov.

Pozrite si 7 rokov našej práce

Zobraziť fotogalériu

Najbližšie podujatie

Konferencia a súťaž LEŠŤ 2018

14. 3. 2018 Kultúrny dom Pliešovce
14.-16. 3. 2018 Centrum výcviku Lešť
Konferencia Súťaž