EN SK

Dôležité termíny

Konferencia - prihláška na aktívnu účasť:   do 10.1.2016
Konferencia - odovzdanie príspevku:   do 15.1.2016
Súťaž - občan SR:   do 10.01.2016
Súťaž - cudzinec:   do 28.12.2015

Občianske združenie Salus Vitalis

Občianske združenie Salus Vitalis združuje skúsených záchranárov za účelom poskytovania prvej pomoci. Medzi ďalšie činnosti OZ Salus Vitalis patrí aj pomoc pri likvidácií následkov mimoriadnych udalostí a živelných pohrôm...


viac o nás
  Zabezpečovanie bezpečného priebehu športových a kultúrnych podujatí.
  Pomoc pri likvidácii mimoriadnych udalostí a živelných pohrôm.
  Realizácia medzinárodných projektov vrámci humanitárnej pomoci.
  Organizácia vzdelávania mládeže s rôznym stupňom vzdelania.
  Organizácia stretnutí, seminárov a konferencií.
  Vnútroštátna a medzinárodná preprava pacientov.

Pozrite si 5 rokov našej práce

Zobraziť fotogalériu

Najbližšie podujatie

Konferencia a súťaž LEŠŤ 2016

28. 1. 2016 Kultúrny dom Pliešovce
28.-30. 1. 2016 Centrum výcviku Lešť
Konferencia Súťaž