Krst knihy
"Zdravotná starostlivosť o raneného pri mimoriadnych udalostiach"Výborná knižka autorov Branislav HRNČIAR, Dagmar TOMČANYOVÁ, Vladimír BLAHUTA s názvom ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ O RANENÉHO PRI MIMORIADNYCH UDALOSTIACH. Knižka je plnofarebná, má 201 strán, viac ako 120 fotografií, grafov a prehľadných tabuliek, 200 použitých literárnych zdrojov. 13 kapitol: 

 1. Vývoj vojenskej medicíny od napoleonských čias. 
 2. Vojenská taktická medicína. 
 3. Zdravotná starostlivosť o raneného pri mimoriadnych udalostiach. 
 4. Starostlivosť o raneného pod priamou hrozbou.
 5. Starostlivosť o raneného pod nepriamou hrozbou. 
 6. Evakuácia raneného z miesta mimoriadnej udalosti. 
 7. Triedenie ranených. 
 8. Vyšetrenie raneného pri mimoriadnej udalosti. 
 9. Zastavenie krvácania pomocou škrtidla. 
 10. Zastavenie krvácania pomocou hemostatických látok. 
 11. Manažment spriechodnenia a zabezpečenia dýchacích ciest. 
 12. Vyslobodenie a odsun ranených z miesta incidentu. 
 13. Zosúladenie zasahujúcich zložiek IZS pri mimoriadnej udalosti.

Video z krstu knihy

Fotogaléria