Kontakt

Adresa

Pod Donátom 16/54
965 01 Žiar nad Hronom
  

Štatutárny zástupca

Mgr. Dagmar Tomčányová

  
IČO:  42191823

Kontaktné údaje

Email:  ks.silativsulas@silativsulas
Telefón:  + 421 911 237 550 
  

Bankové spojenie

Slovenská sporiteľňa, a.s.
  
Číslo účtu:  0412 937 684 / 0900
IBAN SK:  6209000000000412937684
Swift:  GIBASKBX

Zobraziť na mape